• Klant:Piet Meinen
  • Opdracht:  Boek samenstellen van pentekeningen

Dit “Zaans Kaikboek” is tot stand gekomen door een groeiende behoefte om de fraaie tekeningen die Klaas Meinen eind jaren 80 heeft nagelaten onder de aandacht te brengen. Klaas, in 1931, 14 jaar oud, werd geacht te gaan werken voor de kost, zoals gebruikelijk was in het arbeidersmilieu. Het advies van het schoolhoofd om het tekentalent verder te ontwikkelen, werd door mijn grootouders dan ook resoluut afgewezen. Brood op de plank moest er komen... en broodbakker werd zijn beroep. Tekenen bleef zijn grote hobby. Een ernstige ziekte in zijn kinderjaren speelde begin vijftiger jaren weer op en hij werd afgekeurd vanwege invaliditeit. Als oudergezin met 2 kinderen, belandden ze enige jaren in armoede door de toen nog zeer povere sociale voorzieningen. Daarna werd Klaas aangesteld als nachtwaker/archivaris bij de toenmalige Twentsche Bank, het latere ABN-Amro, waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam is geweest. Vooral molens en Zaanse panden waren zijn geliefde onderwerp voor zijn pen- en potloodtekeningen. Uitgegeven en teksten door Piet Meinen. Te koop op de Zaanse Schans en Bruna Wormerveer en Zaandam.

Pentekeningen van Molens in en om de Zaanstreek.

Pentekeningen van Molens in en om de Zaanstreek.

Tekeningen: Klaas Meinen  |  Tekst: Piet Meinen  |   Vormgeving & Productie: Percy Peetam